• header interior

Politica de confidentialitate

Scopul Politicii de Confidentialitate este de a informa utilizatorul despre datele colectate, despre modul in care sunt stocate, despre cum sunt folosite, etc.

Toate informatiile si imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informativ si sunt detinute de PAN PARTENER SPEDITION ARG. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate PAN PARTENER SPEDITION ARG. Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea PAN PARTENER SPEDITION ARG sau a afiliatilor sai. PAN PARTENER SPEDITION ARG va aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului oricarei persoane neautorizate.

Protectia informatiilor in cursul procesarii datelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a PAN PARTENER SPEDITION ARG, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in România. Site-ul nostru web poate include legaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla sub controlul nostru, de aceea PAN PARTENER SPEDITION ARG nu isi asuma si nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru continutul acestor site-uri web. PAN PARTENER SPEDITION ARG se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele dumneavoastra pe acest site, exceptând situatiile legale. PAN PARTENER SPEDITION ARG nu va transmite niciunui tert datele dumneavoastra personale introduse de dumneavoastra pe site-ul nostru.


Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal

Când vizitati site-ul web al PAN PARTENER SPEDITION ARG, serverul de web inregistreaza automat numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet, site-ul web de la care ne vizitati. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari, al unui sondaj de opinie, concurs sau in cursul executarii unui contract.


Utilizarea si dezvaluirea datelor personale si specificarea scopului

Datele dumneavoastra vor fi tratate in conformitate cu legislatia actuala privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si vor fi utilizate de catre PAN PARTENER SPEDITION ARG in scopul furnizarii produselor solicitate, de analiza de marketing si administrare baza de date clienti, inclusiv pentru asistenta clienti, precum si pentru a va putea informa despre noile produse si servicii ale companiei noastre. PAN PARTENER SPEDITION ARG se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti beneficiari/utilizatori.


Informatii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveti urmatoarele responsabilitati:

– sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de formularul de inregistrare atunci cand este cazul;

– sa mentineti si innoiti, atunci când situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete.


Totodata va asumati obligativitatea de a nu face urmatoarele:

– sa publicati materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge acest sistem cât si orice sistem sau informatie;

– sa publicati materiale cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

– sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica, materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare;

– sa publicati o imagine sau o afirmatie care contravine normelor legale in vigoare incidente.

In caz de nerespectare a acestor conditii, PAN PARTENER SPEDITION ARG se disociaza de autorul acestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale legala. Compania isi rezerva dreptul de a prelucra si utiliza informatiile mentionate mai sus, in scopul informarii dvs. asupra actiunilor de marketing si ofertelor lansate de companie.


Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Conform legii, beneficiati de drepturile prevazute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la stergere, la restrictionare,la portabilitate, la opozitie), precum si despre dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.


Modificari ale politicii de confidentialitate

Modificari ale prezentei politici de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi publicate in aceasta pagina web fara a va informa anterior. “Protectia datelor cu caracter personal” constituie, in intregime, un acord incheiat cu dumneavoastra si daca aveti indoieli sau intrebari cu privire la politica de Cookie-uri, va rugam sa scrieti la adresa office@romancuta.ro. In privinta utilizarii site-ului nostru, PAN PARTENER SPEDITION ARG isi rezerva dreptul de a revizui si aduce la zi aceste reguli in orice moment, fara o anuntare sau o acceptare prealabila a utilizatorilor.

Daca aveti indoieli sau intrebari cu privire la politica de Confidentialitate, va rugam sa scrieti la adresa de email  office@româncuta.ro.


Continutul politicii de confidentialitate:

Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016, PAN PARTENER SPEDITION ARG, in momentul colectarii datelor, furnizeaza urmatoarele informatii:

1.Datele de contact ale operatorului - email: office@romancuta.ro; telefon: 0248 290 066.

2.Scopurile prelucrarii:

- Comunicare electronica in scopul cautarii de informatii si/sau a furnizarii serviciilor/produselor solicitate, precum si transmiterea de comunicari comerciale si de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal in sectorul comunicatiilor electronice, a prevederilor art.6, alin.1 din Legea nr.365/2002 privind comertul electronic si a prevederilor OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in comertul online;

- Prelucrarea prin mijloace automatizate a datelor cu caracter personal (nume/prenume, vârsta, adresa, email, telefon, cont bancar/numar card), precum si transmiterea acestora pe cale electronica catre destinatarii mentionati la pct.5, in scopul furnizarii produselor solicitate;

- Pentru completarea si transmiterea, inclusiv pe cale electronica, a facturilor fiscale si a transmiterii declaratiilor fiscale catre ANAF, factura fiind valabila fara semnatura si stampila, conform art.319, alin.29 Cod fiscal.

3. In situatia in care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatiile privind scopul secundar, precum si orice alte informatii suplimentare relevante.

4.Legalitatea prelucrarii: prelucrarea se bazeaza pe „consimtamântul persoanei vizate”, „a incheierii unui antecontract/contract” si a „realizarii intereselor legitime urmarite de operator”, conform art.6, alin.1, lit. a), b) si f) din Regulament, insa conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informationale in mod direct unui copil, in baza consimtamântului, este legala doar daca copilul are cel putin vârsta de 16 ani.

5.Destinatarii datelor cu caracter personal: PAN PARTENER SPEDITION ARG, AG, CNAS, ANAF.

6.Transferul datelor catre o tara terta (din afara UE): operatorul nu are intentia de a transfera datele personale intr-o tara terta, iar in situatia in care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.42-50 din Regulament, persoana vizata fiind informata cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica.

7.Perioada de stocare a datelor: conform art.5, alin.1, lit.e) din Regulament, „datele colectate vor fi pastrate pentru o perioada care sa nu depaseasca perioada necesara indeplinirii scopurilor” insa termenele de pastrare sunt cele prevazute de Legea nr.16/1996 privind arhivele nationale, Ordinul MFP nr.2634 din 2015, precum si in alte normative cu incidenta in domeniu.

8.Drepturile persoanei vizate: sunt drepturile prevazute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la stergere, la restrictionare,la portabilitate, la opozitie), precum si despre dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

9.Retragerea consimtamântului: in conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteti in orice moment sa va retrageti  consimtamântul acordat, cu efect doar pe viitor, iar dupa revocare, profilul dvs.  nu va mai fi prelucrat si nu veti mai primi comunicari de marketing.

10.Prelucrarea automata a datelor: va informam  ca datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrari automatizate necesara pentru realizarea scopurilor prevazute la pct.3, si se bazeaza  pe consimtamantul dvs. (art.22, alin.2, lit.c)

11.Necesitatea furnizarii datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrarii” prevazute la pct.3.